Kontakt

Kontakt

ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

pn. - pt.: 8:00 – 16:00

Agnieszka Gacek - Noga
Dyrektor Cateringu Komercyjnego

510 011 429


a.gacek@impel.pl


 


 


Dane handlowe
Impel Catering Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53–111 Wrocław

KRS: 0000773603
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 894-25-98-912
REGON: 932139104

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Onysyk
iod.catering@impel.pl