Kontakt

Kontakt

ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław

pn. - pt.: 8:00 – 16:00
x y z w c

Mikołaj Wittenbeck

Koordynator ds. Party Service

m.wittenbeck@impel.pl

571 330 418

Beata Śnieżek

Menedżer operacyjny ds. Party Service

b.sniezek@impel.pl

510 013 331

Katarzyna Kwiecińska

Menedżer ds. Cateringu

k.kwiecinska@impel.pl

510 014 962

Beata Olejniczak

Menedżer operacyjny ds. Party Service

b.olejniczak@impel.pl

510 012 291

Koletta Górecka

Koordynator ds. Party Service

k.gorecka@impel.pl

571 330 417

Agnieszka Gacek - Noga
Dyrektor Cateringu Komercyjnego

510 011 429


a.gacek@impel.pl

Beata Śnieżek
Menedżer operacyjny ds. Party Service

510 013 331


b.sniezek@impel.pl

Beata Olejniczak
Menedżer operacyjny ds. Party Service

510 012 291


b.olejniczak@impel.pl

 


Katarzyna Kwiecińska
Menedżer ds. Cateringu

510 014 962


k.kwiecinska@impel.pl

 


Dane handlowe
Impel Catering Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53–111 Wrocław

KRS: 0000773603
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 894-25-98-912
REGON: 932139104

Inspektor Ochrony Danych
Łukasz Onysyk
iod.catering@impel.pl